top of page
Drivmedelstillägg
 

Priset för drivmedel påverkas av ett flertal faktorer som vi som företag inte kan råda över.

DMT fastställs för varje månad och baseras på hur drivmedelskostnaden enligt SCB:s mätning ändrats till månaden som närmast föregår månaden då DMT ska tillämpas.


Exempelvis baseras DMT som debiteras på kundernas transporter i mars på det index som SCB uppmätt i februari samma år. 

Basmånad: 2021-04

Indexserie: T08SÅ11MD


2024-07-01 +1,3%

2024-06-01 +1,5%

2024-05-01 +1,9%

2024-04-01 +1,8%

2024-03-01 +2,0%

2024-02-01 +1,8%

2024-01-01 +4,4%

2023-12-01 +5,3%

2023-11-01 +6,1%

2023-10-01 +6,3%

2023-09-01 +5,1%

2023-08-01 +3,9%

2023-07-01 +3,7%

2023-06-01 +3,3%

2023-05-01 +4,0%

2023-04-01 +4,4%

2023-03-01 +4,9%

2023-02-01 +5,6%

2023-01-01 +5,5%

DMT (diesel): 1,9%
bottom of page