Drivmedelstillägg
 

Priset för drivmedel påverkas av ett flertal faktorer som vi som företag inte kan råda över.

DMT fastställs för varje månad och baseras på hur drivmedelskostnaden enligt SCB:s mätning ändrats till månaden som närmast föregår månaden då DMT ska tillämpas.


Exempelvis baseras DMT som debiteras på kundernas transporter i mars på det index som SCB uppmätt i februari samma år. 

Basmånad: 2021-04

Indexserie: T08SÅ11MD


2022-12-01 +6,7%

2022-11-01 +7,3%

2022-10-01 +5,7%

2022-09-01 +5,8%

2022-08-01 +6,9%

2022-07-01 +6,6%

2022-06-01 +5,5%

2022-05-01 +6,1%

2022-04-01 +6,8%

2022-03-01 +5,2%

DMT (diesel): 6,7%