top of page
Täckningsområde

Kunder inom Stockholm och Uppsala betjänas med
två avgångar per dag.
Mälardalen och Östergtland ner till Linköping betjänas med en avgång per dag.

Vi har även nattleveranser som täcker Mälardalen bort till Kumla samt Uppsala och Stockholm varje natt.

Samtliga avgångar trafikeras fem dagar i veckan måndag - fredag.

bottom of page